top of page

סודוקו סיכומים להדפסה ביתית

  סודוקו סיכומים להדפסה ביתית
  איך לפתור

  פתרו לוח סודוקו על ידי חישוב הסיכומים המופיעים.

  כל חבילת תשבצים מכילה 8 תשבצים ופתרונותיהם. לכל חבילה צירפנו גם תשבץ נוסף, אחר, במתנה. לאחר אישור התשלום, החבילות תישלחנה אליכם לתיבת הדואר האלקטרוני בפורמט קובץ PDF. פורמט זה ניתן להדפסה בקלות במדפסת ביתית בארץ ובחו"ל.

  לוגו לידור תשבצים
  bottom of page