top of page

תשבצופן להדפסה ביתית

תשבצופן להדפסה ביתית
איך לפתור

שבצו ערכים בתשבץ ופצחו את הקוד לצופן המסתתר.

כל חבילת תשבצים מכילה 8 תשבצים ופתרונותיהם. לכל חבילה צירפנו גם תשבץ נוסף, אחר, במתנה. לאחר אישור התשלום, החבילות תישלחנה אליכם לתיבת הדואר האלקטרוני בפורמט קובץ PDF. פורמט זה ניתן להדפסה בקלות במדפסת ביתית בארץ ובחו"ל.

לוגו לידור תשבצים
bottom of page