top of page

תשבץ איטלקי להדפסה ביתית

תשבץ איטלקי להדפסה ביתית
איך לפתור

פתרו את ההגדרות ומצאו את המשבצות השחורות.

כל חבילת תשבצים מכילה 8 תשבצים ופתרונותיהם. לכל חבילה צירפנו גם תשבץ נוסף, אחר, במתנה. לאחר אישור התשלום, החבילות תישלחנה אליכם לתיבת הדואר האלקטרוני בפורמט קובץ PDF. פורמט זה ניתן להדפסה בקלות במדפסת ביתית בארץ ובחו"ל.

לוגו לידור תשבצים
bottom of page