top of page

תשבץ רמז להדפסה ביתית

תשבץ רמז להדפסה ביתית
איך לפתור

פתרו ומקמו את הערכים על גבי הלוח בסדר הנכון.

כל חבילת תשבצים מכילה 8 תשבצים ופתרונותיהם. לכל חבילה צירפנו גם תשבץ נוסף, אחר, במתנה. לאחר אישור התשלום, החבילות תישלחנה אליכם לתיבת הדואר האלקטרוני בפורמט קובץ PDF. פורמט זה ניתן להדפסה בקלות במדפסת ביתית בארץ ובחו"ל.

לוגו לידור תשבצים
bottom of page