top of page

תשבץ שלד אותיות להדפסה ביתית

  תשבץ שלד להדפסה ביתית

  איך לפתור

  שבצו את כל המילים או הסדרות על גבי הלוח.

  כל חבילת תשבצים מכילה 8 תשבצים ופתרונותיהם. לכל חבילה צירפנו גם תשבץ נוסף, אחר, במתנה. לאחר אישור התשלום, החבילות תישלחנה אליכם לתיבת הדואר האלקטרוני בפורמט קובץ PDF. פורמט זה ניתן להדפסה בקלות במדפסת ביתית בארץ ובחו"ל.

  לוגו לידור תשבצים
  bottom of page