top of page

הרכיבו תשבץ להדפסה ביתית

הרכיבו תשבץ להדפסה ביתית

איך לפתור

שבצו על הלוח ערכים מהרשימה ומצאו את 25 המשבצות השחורות.

כל חבילת תשבצים מכילה 8 תשבצים ופתרונותיהם. לכל חבילה צירפנו גם תשבץ נוסף, אחר, במתנה. לאחר אישור התשלום, החבילות תישלחנה אליכם לתיבת הדואר האלקטרוני בפורמט קובץ PDF. פורמט זה ניתן להדפסה בקלות במדפסת ביתית בארץ ובחו"ל.

לוגו לידור תשבצים
bottom of page