top of page

סודוקו להדפסה ביתית

סודוקו להדפסה ביתית
איך לפתור

שבצו את הספרות על גבי לוח המשחק כך שכל ספרה תופיע פעם אחת בכל טור, שורה וריבוע.

כל חבילת תשבצים מכילה 8 תשבצים ופתרונותיהם. לכל חבילה צירפנו גם תשבץ נוסף, אחר, במתנה. לאחר אישור התשלום, החבילות תישלחנה אליכם לתיבת הדואר האלקטרוני בפורמט קובץ PDF. פורמט זה ניתן להדפסה בקלות במדפסת ביתית בארץ ובחו"ל.

לוגו לידור תשבצים
bottom of page