top of page

תשבץ הגיון להדפסה ביתית

תשבץ הגיון להדפסה ביתית
איך לפתור

נסו לפענח רמזים בשפת חידה ולמלא את הלוח.

כל חבילת תשבצים מכילה 8 תשבצים ופתרונותיהם. לכל חבילה צירפנו גם תשבץ נוסף, אחר, במתנה. לאחר אישור התשלום, החבילות תישלחנה אליכם לתיבת הדואר האלקטרוני בפורמט קובץ PDF. פורמט זה ניתן להדפסה בקלות במדפסת ביתית בארץ ובחו"ל.

לוגו לידור תשבצים
bottom of page