top of page

תשבצים להדפסה ביתית

כל אוסף המופיע מטה מכיל 8 תשבצים מאותו הסוג. בנוסף, תקבלו עוד תשבץ אחד במתנה מאיתנו, מסוג אחר.

תשבצים להדפסה ביתית
איך לפתור

שבצו את הערכים לפי ההגדרות המופיעות למטה.

כל חבילת תשבצים מכילה 8 תשבצים ופתרונותיהם. לכל חבילה צירפנו גם תשבץ נוסף, אחר, במתנה. לאחר אישור התשלום, החבילות תישלחנה אליכם לתיבת הדואר האלקטרוני בפורמט קובץ PDF. פורמט זה ניתן להדפסה בקלות במדפסת ביתית בארץ ובחו"ל.

לוגו לידור תשבצים
bottom of page